Salgsbetingelser/ Vilkår Yuugen Design Fabrikk AS.

Innholdsfortegnelse:
1. Generelt
2. Forbehold
3. Personopplysninger
4. Priser
5. Betaling
6. Levering
7. Angrerett
8. Tvist
9. Kjøperens rettigheter ved mangel
10. Ekstraordinære forhold
11. Konfliktløsning

1. Generelt
Yuugen Design Fabrikk As, Konowsgt. 67B, 0196 Oslo. Org.nr 81 933 6822

Alle produkter vi selger kan brukes i Norge. Ved bestilling gjelder avtalen om kjøp først når yuugen.no har bekreftet bestillingen med en ordrebekreftelse via e-post. Avtalen er bindende for begge parter, på det tidspunktet når bestillingen er bekreftet fra Yuugen.no sin side med en ordrebekreftelse. Denne ordrebekreftelsen blir sendt ut automatisk, uten å bli manuelt kontrollert. Ved eventuelle feil ved f.eks. pris, leveringstid etc. forbeholder vi oss retten til å korrigere dette i ettertid. Om du ikke er fornøyd med Yuugen Design Fabrikk AS korrigeringer eller synes at produktinformasjonen er feilaktig kan du selvsagt velge å kansellere din ordre.

Yuugen Design Fabrikk inngår avtale med myndige personer, alternativt umyndige med verge, samt juridisk person. Er du under myndighetsalder, må en foresatt handle for deg. Når du legger en bestilling på produkter eller tjenester gjennom yuugen.no godkjenner du automatisk våre allmenne vilkår.  Alle produkter solgt gjennom yuugen.no forblir Yuugen Design Fabrikk eiendom til de blir betalt.

2. Forbehold
Vi jobber hardt med å gjengi korrekte beskrivelser og spesifikasjoner av våre produkter. Bildene vedr farger og mål kan avvike noe fra virkeligheten. Yuugen Design Fabrikk AS tar ikke ansvar for at bildene kan variere på ulike datamaskiner og skjermer.

3. Personopplysninger
Yuugen behandler persondata ifølge Loven om Personopplysninger. Opplysninger som kan knyttes til deg som person vil aldri bli gjort tilgjengelig for andre virksomheter eller bli koblet med eksterne register.
Vi bruker og krever cookies for å kunne registrere seg og gjennomføre en bestilling.
(Det er mulig å se på produkter uten å bruke cookies.)

4. Priser
Alle priser på hjemmesiden er inkludert MVA. Fraktkostnad kommer I tillegg. Når du gjør en bestilling, sendes en ordrebekreftelse via e-post. Om du har Spørsmål eller vil endre noe kontakter du oss via e-post eller telefon. Vi reserverer oss for eventuelle utsolgte varer samt trykk- og skrivefeil på hjemmesiden og i annonser. Hvis feil pris og leveringstid, eller andre omstendigheter dukker opp, vil Yuugen Design Fabrikk forbeholde seg retten til å endre dette i ettertid.

5. Betaling
Kortbetaling (Visa og MasterCard)
Når du benytter deg av kortbetaling håndteres dette av vår betalingspartner Payex for å garantere sikker og rask betaling.

Betaling med kredittkort er like trygt og enkelt som å bruke kort i butikken. Du taster inn kredittkortnummeret ditt, utløpsdatoen og en verifiseringskode (CVV2). Vi benytter oss av VbV (Verified by Visa). Det er en global sikkerhetsstandard som er utviklet av VISA og Mastercard for betalinger over Internett. Overføringen av pengene skjer med SSL kryptering. Det innebærer at ingen uvedkommende kan se dine kredittkortopplysninger.
Ved kortbetaling tilkommer ingen ekstra kostnader.

Faktura/ Delbetaling
Faktura/ Delbetalings løsningen er ikke klargjørt per dags dato, men kommer til å være på plass i rimmelig kort tid.

Betal når du henter varene. 
Dette betalingsalternativet forutsetter at du velger å hente varene på vårt lager i Oslo. Du kan betale kontanter eller kort.

Endring eller annullering av ordre
Hvis du onsker å endre annullere en ordre, som ennå ikke er send fra lager, skal du kontakte kundeservice via mail: post@yuugen.no

6. Levering
Alle varer kan hentes kostnadsfritt på vårt lager i Oslo:

Konowsgt. 67B
0196 Oslo

Levering av varen fra selgeren til kjøperen skjer på den måten, på det stedet og til det tidspunktet som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken.

Ordinær leveringstid er 3-14 arbeidsdager (prefabrikerte produkter som finnes på lager)
Leveringstid på spesialbestilte produkter skal alltid fremgå på ordrebekreftelsen. Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper innen rimelig tid og senest 40 arbeidsdager etter bestillingen fra kunden. Skal selgeren sørge for at varen blir sendt til kjøperen, plikter han å få varen fraktet til bestemmelsesstedet på egnet måte og på vanlige vilkår for slik transport. Bestemmelsesstedet er hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

Dersom du lurer på hva frakt på en bestemt vare vil koste deg, anbefaler vi at du sender oss en fraktforespørsel pr. e-post (mobil nummer, postnummer og stedsnavn). Vi vil besvare deg innenfor rimelighetens grenser.

Leveranseforsinkelse
Om det oppstår forsinkelse med leveransen får du beskjed via e-post. Du som kunde har alltid rett til å heve kjøpet ved forsinkelse. Vi vil gjøre alt som står i vår makt for å fullføre din bestilling. Det kan imidlertid oppstå situasjoner som gjør det umulig for oss å fullføre en bestilling, f.eks. om vår leverandør ikke kan levere etter avtale. Vi forbeholder oss retten til å fraskrive oss alt erstatningsansvar ved leveranseforsinkelser.

Transportrisikoen
Vi står for transportrisikoen, d.v.s. risikoen for at varen skades eller kommer på avveie under transporten fra vårt lager til deg. Yuugen Design Fabrikk besiktiger hver forsendelse før det sendes til deg. Skulle produktet uansett være skadd eller feilekspedert kommer vi ordne feilen kostnadsfritt.

Transportskader/Feilekspedering
Det er viktig at du utfører en korrekt feilanmeldelse.

Synlige feil: Anmerk det på utleveringsbilag når du mottar varen, hvis du mottar varen hjemme hos deg. Skaden skal meldes til post@yuugen.no umiddelbart. Ta alltid bilder av emballasje og produktet. Hvis du hentet varen på postkontoret, eller mottok pakken som pakke på døren, må du melde fra på utleveringsstedet, fylle ut en skademelding og levere inn det skadete produktet med emballasje. Når du får kvittering på dette sender du en e-post til oss på post@yuugen.no med denne kvitteringen og bilder av produktet og emballasjen.

Skjulte feil: Dette må meldes innen 3 dager til post@yuugen.no. Meld også fra på utleveringsstedet (gjelder Pakke på døren og Servicepakke), fyll ut en skademelding og lever inn det skadete produktet med emballasje. Når du får kvittering på dette sender du en e-post til oss på post@yuugen.no med denne kvitteringen og bilder av produktet og emballasjen. Produkter du har fått som Pall på døren melder du kun inn til oss med bilder av produktet og emballasjen, innen 3 dager fra mottakelse. Et produkt som vi konstaterer at har blitt feilekspedert eller skadet, bytter vi om du ønsker det, eller betaler tilbake pengene samt fraktkostnaden. Har du bestilt flere varer enn den returnerte, betaler vi ikke hele fraktkostnaden. Når Yuugen Design Fabrikk AS sender en pakke til deg står Yuugen Design Fabrikk for risikoen. Ved retur til Yuugen Design Fabrikk står du for risikoen. Tenk derfor på å emballere produktet nøye, og bruk alltid indre emballasje.

7. Angrerett
Angrerett/ Åpent kjøp gjelder i 14 dager etter at leveransen er mottatt. Angreretten gjelder kun for varer som er ubrukt og i original og inntakt forpakning og hvor original forseglingstype/metode er blitt benyttet ( normalt transperent tape). Om kunder benytter sin angrerett/returrett i tilfeller hvor varen er blitt skreddersydd og produksjonen er ferdigstilt (størrelser, materialer, tresorter og fargevalg som ikke er oppgitt som standard)  vil Yuugen Design Fabrikk AS forbeholde seg retten til å beholde 30% depositum. (Henvisning til forbrukerkjøpsloven) Varens kostnad vil bli refundert etter at vi har mottatt og inspisert varen på vårt lager. Om varen ikke er intakt ved mottatt retur, forbeholder Yuugen Design Fabrikk AS seg retten til trekke direkte kostnader i følge med re-emballering og evt prisreduksjon på produktet. Evt skader under returtransport vil bli dokumentert med bilder. Kunden dekker selv returfrakt. Returadresse: Yuugen Design Fabrikk AS, Fiskestien 14, 1404 Siggerud. Om kunden angrer før varene er mottatt, dekkes transportkostnader tur/retur av kunde. og den reelle fraktkostnaden fra transportør blir benyttet som grunnlag ut blir også benyttet for å estimere returfrakt. Trekk for frakt vil bil trukket fra ved refusjon.  Ved mottatt vare ønsker vi følgende informasjon i forkant av retursending. A/ Navn på kunde i ordre B/Ordrenummer C/Artikkelnummer på returvare. D) Bakgrunn for å angre E/Antall kolli F/ Kontunummer for refusjon. For forenklet behandling av returvare anbefaler vi å benytte følgende epost: post@yuugen.no

8. Tvist
Klagemål eller synspunkter angående Yuugen Design Fabrikk AS  tjenester eller produkter bør meddeles til Yuugen Design Fabrikk AS kundeservice via e-post post@yuugen.no

9. Kjøperens rettigheter ved mangel
Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve erstatning fra selgeren eller heve avtalen.
Retting eller omlevering: Dersom varen har en mangel, kan kjøperen kreve at selgeren retter mangelen eller omleverer tilsvarende vare. Selgeren kan motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader.
Selgeren skal foreta rettingen eller omleveringen innen rimelig tid. Retting eller omlevering skal foretas uten kostnad for kjøperen, uten risiko for at kjøperen ikke får dekket sine utlegg og uten vesentlig ulempe for kjøperen. Selgeren kan ikke foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere forsøk er rimelig.
Selv om kjøperen verken krever retting eller omlevering, kan selgeren tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom selgeren sørger for slik retting eller omlevering, kan kjøperen ikke kreve prisavslag eller heving.
Prisavslag: Dersom mangelen ikke rettes eller omleveres, kan kjøperen kreve forholdsmessig prisavslag.
Heving: I stedet for prisavslag kan kjøperen heve avtalen, unntatt når mangelen er uvesentlig.
Erstatning: Kjøperen kan også kreve erstatning for økonomisk tap han eller hun lider som følge av at varen har en mangel jf. forbrukerkjøpslovens § 33.

10. Ekstraordinære forhold
Yuugen Design Fabrikk AS er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler.
Dette gjelder likevel ikke hvis Yuugen Design Fabrikk AS godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Yuugen Design Fabrikk AS kontroll, og som Yuugen Design Fabrikk AS ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

Yuugen Design Fabrikk AS er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Yuugen Design Fabrikk AS side.

Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

11. Konfliktløsning
Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kjøperen kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget.13 Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten.